Derfor er musikkundervisning viktig for barnet ditt

Med musikk kan barn vise følelser, fortelle, tilegne seg kunnskap og utfolde seg på en måte de ikke kan med ord alene. Å utøve musikk vil utvikle barnets evner både emosjonelt og intellektuelt. Musikkundervisning handler nemlig om mye mer enn noter og akkorder, rytme og intonasjon. Det handler om alt det musikkundervisningen gir eleven på et sosialt og psykologisk plan, som kan brukes i alle aspekter av livet.

Les også >> Lev deg inn i musikken: Sånn kommer du i flow

Musikkundervisning fremmer barns hukommelse

En stor studie tyder på forskjeller i hukommelsen hos barn som holder på med musikk sammenlignet med de som ikke gjør det. I 2016 ble det gjennomført en stor undersøkelse med elever fra 330 danske skoler. Ifølge forskerne bak undersøkelsen var det en tydelig sammenheng mellom musikkutøvelse og hvor god arbeidshukommelse elevene hadde. Arbeidshukommelsen er viktig for å kunne resonnere, legge planer og finne alternative løsninger på et problem. Å utøve musikk er altså med til å utvikle barnets evne til oppmerksomhet og konsentrasjon, samt logisk matte-intelligens og språkutvikling.

En omfattende tysk undersøkelse har vist at musikkundervisning styrer barns intelligensnivå, at deres sosiale atferd blir forbedret fordi de lærer å lytte og samarbeide med andre. Dette fører også til økt følelse av selvtillit, og større lyst til å lære og yte ens beste.

Undersøkelsene snakker for seg

Disse positive resultatene går igjen i mange undersøkelser og hos alle barn uansett bakgrunn. Både svake og sterke elever med helt forskjellig oppvekst og forutsetninger, får mer selvtillit og livsglede ved å spille musikk. Men særlig de barna som kanskje kjemper litt med det faglige og har konsentrasjonsvansker, har ekstra godt av å få styrket en annen side av intelligensen sin. Ved å spille musikk vil de oppdage at de har mange talenter. På den måten kan musikkundervisningen gi dem et tiltrengt boost av selvtillit og vilje som de kanskje ikke får gjennom normal skoleundervisning.

Les også >> 3 enkle tips: Slik holder du motivasjonen oppe når du øver

Musikk styrker barns kommunikative evner

Forskere bak undersøkelser av musikkundervisnings kvaliteter sier også at det er utelukkende positivt å starte med å spille musikk fra en tidlig alder. Et barns musikalske intelligens utvikles tidlig, for allerede i magen lytter barnet til musikk og lyder fra omverden omkring den, og ikke minst morens hjerteslag. Barn har altså en naturlig forståelse for melodier og rytmer, som forklarer hvorfor barn elsker å danse, synge og klappe.

I tillegg til å gjøre dem glade, er det med til å utvikle deres fonologiske bevissthet, som er viktig den dagen de skal lese og skrive. Mange barn som har hørt mye musikk og rim og regler som små, vil også senere dikte sanger og rim selv. Det kan styrke deres kommunikative evner, men også gjøre dem sterke i deres ideutvikling og kreativ tenkning.

Blir musikkundervisning nedprioritert på skolen til barnet ditt?

Selv om musikkundervisning er en viktig del av et barns dannelse og utvikling, er dette noe som dessverre blir nedprioritert på mange skoler til fordel for klassiske fag som matte og norsk. Hvis ditt barn går på en skole hvor musikk ikke står høyt på prioriteringslisten, kan det være en god ide å melde han/hun på privat musikkundervisning. Snakk med barnet ditt om hvilket type instrument som ville være gøy å prøve og les mer om alle mulighetene for privat undervisning på www.musikk-undervisning.no.

Kilder:

Nordahl, M. 2017 – Barn som driver med musikk husker bedre https://forskning.no/hjernen-musikk/barn-som-driver-med-musikk-husker-bedre/368567

Vestad, I. 2013 – Musikk uunnværlig for barns læring https://forskning.no/musikk-uunnvaerlig-for-barns-laering/1130278

Frost, D. 2008. ‘Musik for børn?’ Aalborg Universitet, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_ha3ZzcjvAhWitIsKHecYALsQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fprojekter.aau.dk%2Fprojekter%2Fda%2Fstudentthesis%2Fmusik-for-boern(0b5da50a-1843-4be8-bdd1-d700c6788b6e).html&usg=AOvVaw0oMRr_dEHCeJv49TuUm0cx

Berge, M. 2018 – Musikk og småbarns språkutvikling https://open.dmmh.no/dmmh-xmlui/bitstream/handle/11250/2570616/7012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *